טבעי להזמין עד הבית

הזמינו עכשיו את סכך איתן היפה והמהודר לכל הדעות

מתלבטים מה הגודל המתאים לסוכה שלכם? השאירו פרטים ונחזור אליכם!

טבעי לבחור 'סכך איתן'

טבעי
שזה הסכך
הכי חזק

טבעי
שזה הסכך
הכי מהודר

טבעי
שזה הסכך
הכי איכותי

טבעי
שזה הסכך
הכי נקי

סכך איתן
טבעי
שהסוכה
שלכם
הכי יפה

מצווה לקשט את הסוכה בקישוטים נאים כדי לנאותה, מצווה זו אנו למדים מן הפסוק "זה א-לי ואנוהו", דרשו חז"ל (שבת קלג, ב) שיש להתנאות לפני הקב"ה במצוות, כגון: שופר נאה, ציצית נאה וספר תורה נאה וביחס לחג הסוכות; סוכה נאה, אתרוג מהודר, לולב נאה וכד'.. היתרון שבסוכה נאה הוא שעל ידי כך נעים לאדם לשבת בסוכה והמצווה עריבה עליו (שו"ת הרשב"א סימן נה).
בקישוט הסוכה, יש להקפיד שלא לפסול את הסוכה אלא לקשט בהתאם להלכות (על הדפנות מותר, והנתלה מהסכך שיהיה 'בטל לסכך' ז"א -צמוד לסכך ותלוי בתוך 4 טפחים (כ-32 ס"מ).

הפיתוח הייחודי של 'סכך איתן' מביא בשורה של סכך קנים איכותי, כשר למהדרין, הסכך הראשון בעולם המיוצר כולו מקנים שלמים. הסכך עשוי מקני סוף שלמים, הנקשרים זה לזה באמצעות חבלים השזורים מעלי קני הסוף ומקנים יופי מיוחד לסוכה והידור מצווה.

כל דבר שהוקצה למצוותו אסור להשתמש בו מכוח קדושתו
הסוכה כולה הינה מצווה אחת גדולה ולכן חלה קדושה על: עצי הסכך, הדפנות, נוי הסוכה, פירות התלויים בסוכה, ולכן אסור להשתמש בהם כל 8 ימי החג, ואפילו נפלו מעצמם אסור.
אדם החפץ ליהנות ולהשתמש בנוי הסוכה בכל ימי החג, יכול לעשות תנאי קודם כניסת החג, בשביל שלא תחול קדושה על נוי הסוכה ויהיה מותר לו להשתמש בנוי הסוכה כל ימי החג, יאמר קודם כניסת החג: "אני מתנה עליהם לאכלם וליהנות מהם בכל עת שאחפוץ אף בימי החג".
נוי שנפל מסכך הסוכה מותר להעבירו מהסכך לדפנות ולהיפך ואסור להשתמש בו אפילו כקיסם.
אדם שתלה בסוכה פירות או פרחים, מותר להריח בהם שאין הדבר נחשב שימוש בנוי.
במקרה ויש חשש שירד גשם על הסוכה והנוי ייהרס, מותר להוריד את נוי הסוכה (קישוטים, שטיחים וכדומה) ואחר כך להחזירם לסוכה.

זריקת סכך, עצים ונוי הסוכה בסיום החג.
סכך, נוי ועצי הסוכה תשמישי מצווה הם ולכן לא יזרקם לאשפה אלא יניחם במקום צנוע או בצידי רשות הרבים (אמנם מעיקר הדין מותר לזורקם לאשפה).

סכך איתן
טבעי
שהסוכה
שלכם
הכי יפה

מצווה לקשט את הסוכה בקישוטים נאים כדי לנאותה, מצווה זו אנו למדים מן הפסוק "זה א-לי ואנוהו", דרשו חז"ל (שבת קלג, ב) שיש להתנאות לפני הקב"ה במצוות, כגון: שופר נאה, ציצית נאה וספר תורה נאה וביחס לחג הסוכות; סוכה נאה, אתרוג מהודר, לולב נאה וכד'.. היתרון שבסוכה נאה הוא שעל ידי כך נעים לאדם לשבת בסוכה והמצווה עריבה עליו (שו"ת הרשב"א סימן נה).
בקישוט הסוכה, יש להקפיד שלא לפסול את הסוכה אלא לקשט בהתאם להלכות (על הדפנות מותר, והנתלה מהסכך שיהיה 'בטל לסכך' ז"א -צמוד לסכך ותלוי בתוך 4 טפחים (כ-32 ס"מ).

הפיתוח הייחודי של 'סכך איתן' מביא בשורה של סכך קנים איכותי, כשר למהדרין, הסכך הראשון בעולם המיוצר כולו מקנים שלמים. הסכך עשוי מקני סוף שלמים, הנקשרים זה לזה באמצעות חבלים השזורים מעלי קני הסוף ומקנים יופי מיוחד לסוכה והידור מצווה.

כל דבר שהוקצה למצוותו אסור להשתמש בו מכוח קדושתו
הסוכה כולה הינה מצווה אחת גדולה ולכן חלה קדושה על: עצי הסכך, הדפנות, נוי הסוכה, פירות התלויים בסוכה, ולכן אסור להשתמש בהם כל 8 ימי החג, ואפילו נפלו מעצמם אסור.
אדם החפץ ליהנות ולהשתמש בנוי הסוכה בכל ימי החג, יכול לעשות תנאי קודם כניסת החג, בשביל שלא תחול קדושה על נוי הסוכה ויהיה מותר לו להשתמש בנוי הסוכה כל ימי החג, יאמר קודם כניסת החג: "אני מתנה עליהם לאכלם וליהנות מהם בכל עת שאחפוץ אף בימי החג".
נוי שנפל מסכך הסוכה מותר להעבירו מהסכך לדפנות ולהיפך ואסור להשתמש בו אפילו כקיסם.
אדם שתלה בסוכה פירות או פרחים, מותר להריח בהם שאין הדבר נחשב שימוש בנוי.
במקרה ויש חשש שירד גשם על הסוכה והנוי ייהרס, מותר להוריד את נוי הסוכה (קישוטים, שטיחים וכדומה) ואחר כך להחזירם לסוכה.

זריקת סכך, עצים ונוי הסוכה בסיום החג.
סכך, נוי ועצי הסוכה תשמישי מצווה הם ולכן לא יזרקם לאשפה אלא יניחם במקום צנוע או בצידי רשות הרבים (אמנם מעיקר הדין מותר לזורקם לאשפה).

סכך 'איתן' בשישה גדלים:

[כל גודל מופיע באריזה בצבע שונה]

סכך איתן
טבעי שהסוכה
שלכם
הכי מהודרת

סכך 'איתן' מיוצר מקני סוף דקים הגדלים בהודו, ייחודם של קנים אלו – שהם מלאים (אינם חלולים), חלקים מבחוץ, לא סופגים מים ולא מגדלים חרקים בתוכם.
ניתן לראות בכפרים בהודו ריהוט ואפילו בתים הבנויים כולם מקני הסוף הייחודיים הללו ומשמשים את המשפחה כולה לאורך שנים ללא כל תקלות.
את קני הסוף מלפפים בחוטים טבעיים העשויים מקנה מיוחד (הגדל בצפון הודו), הקנה מושרה במים וממנו מייצרים 'חוט' ללא עיבוד כלל.
גם אופן הקשירה של הקנים נעשה עפ"י כל ההידורים – ליפוף וקשירה סביב הקנים כך נשמרת שלמות הקנים.
כמו"כ, כל תהליך גידול סכך 'איתן' ותהליך הייצור נעשה במיוחד לצורך מצוות סוכה ועובר בקרת איכות מוקפדת במיוחד, האזור כולו מסומן בשילוט המעיד על כך שהסכך מיוצר לצורך חג הסוכות.

צור קשר